Projekty i inicjatywy 2008
2008

1. "Festiwal 4 Pory Książki" dofinasowanie Instytut Książki w Krakowie,

2. "Zawody sportowe dla osób niewidomych i słabo widzących, ich społeczna aktywacja i rekreacja" realizacja w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Bochni, dofinasowanie Starostwo Powiatowe w Bochni,

3. "Polscy poeci dzieciom" realizacja w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ULKA, dofinasowanie Funadacja Batorego,

4. Konkurs na prezentację multimedialną I edycja "Nasze małe Ojczyzny" dofinasowanie Starostwo Powiatowe w Bochni,

5. XII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych dofinasowanie Starostwo Powiatowe w Bochni,

6.
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, koordynacja Instytut Książki w Krakowie.
 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |