Dla poszukujących źródeł wiedzy

 Umożliwiamy zainteresowanym Czytelnikom, pasjonatom
i studentom korzystanie z ciekawego i stale aktualizowanego księgozbioru naukowego, bogatego zbioru prasy bieżącej i archiwalnej, księgozbioru regionalnego oraz bezpłatnego dostępu do Internetu.

Księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, dostosowany do różnych potrzeb czytelniczych, dostępny jest
w czytelniach, jak również wypożyczany do domu.

Czytelnie oferują bogaty księgozbiór podręczny,
który tworzą wydawnictwa o charakterze informacyjnym, encyklopedie, bibliografie, słowniki, poradniki, dzieła zbiorowe klasyków literatury, biografie, atlasy, dzienniki ustaw.

Uzupełnieniem warsztatu informacyjnego Czytelni dla Dorosłych są kartoteki w formie opisów bibliograficznych bądź wycinków prasowych.

Czytelnikom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę o Bochni i okolicach oferujemy zbiory regionalne tzw. Bochniana - czyli „Bibliografię Bochni" zawierającą materiały dotyczące przeszłości i współczesności Ziemi Bocheńskiej w dawnych (do 1975 roku) i obecnych granicach Powiatu Bocheńskiego.

Oferujemy bogaty, zróżnicowany zbiór prasy bieżącej i archiwalnej.

Naszym czytelnikom umożliwiamy też bezpłatny dostęp do Internetu w Czytelni, Oddziale dla Dzieci i Młodzieży i Filiach.

Zapraszamy do korystania w każdym dziale z bezpłatnych terminali z zasobami katalogu on-line.

 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |