Projekty i inicjatywy 2015
1.    "Zapraszamy na ławeczkę, czyli bookcrossing dla każdego..." w konkursie "Tu mieszkam, tu zmieniam" zorganizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK.
2.    „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, dofinasowanie Instytut Książki.
3.    We współpracy ze  Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX: „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” - wypożyczanie czytaków dla osób niewidomych i słabo widzących, projekt dofinasowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4.    „Moja Mała Ojczyzna – osiedle Kurów” wniosek o dofinasowanie wyposażenia i działalności Filii Nr 3 do priorytetu: Bank Aktywnej Młodzieży Fundacji WBK.
5.    Zakup nowości wydawniczych - program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
6.    We współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX: „Nagranie i bezpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym”,  bezpłatne pozyskanie przez Bibliotekę 216 tytułów książek elektronicznych na czytaka, Dział Zbiorów Audiowizualnych.
7.    Z Fundacji Orange dofinasowania dostępu do internetu w ramach programu „Orange dla bibliotek” oraz otrzymanie CertyfikatuBiblioteka z p@sją”.
8.    Realizacja projektu „Czytam sobie w bibliotece” koordynowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |