Projekty i inicjatywy 2017
Projekt „Co za tydzień… ale historia!”, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Projekt „Sylwetki niezwykłe”, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Projekt „Czy drogie jest Czytanie", dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Projekt „Bocheński Festiwal Literacki Okruch”, dofinansowany przez Gminę Miasta Bochnia, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni,

Projekt „Literatura i sztuka w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci”, dofinasowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni, ,

Realizacja projektu we współpracy z  Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX pt. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” wypożyczanie czytaków dla osób niewidomych i słabo widzących, w ramach projektu dofinasowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Realizacja projektu we współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX pt. „Nagranie i bezpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym”, bezpłatne otrzymanie przez Bibliotekę książek na czytaka,

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”- program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Bibliotekę Narodową.

 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |