17 V 2016 Gala Małopolski Bibliotekarz Roku 2015
 W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie podczas Gali wręczenia Medalu Małopolski Bibliotekarz Roku 2015, która odbyła się 17 maja 2016 r. zaprezentowano pracę i dokonanie naszej koleżanki Małgorzaty Rydz.

Wręczenie Medalu Małopolski Bibliotekarz Roku 2015 było zwieńczeniem I etapu ogólnopolskiego konkursu na Bibliotekarza Roku 2015. Honorowy patronat nad wyborem Małopolskiego Bibliotekarza Roku objął Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego. W VI edycji Konkursu brały udział cztery kandydatki, wśród których znalazła się pracująca w bocheńskiej Bibliotece w Filii nr 3 Małgorzata Rydz. Jej konkurentkami były: Renata Kruczek z Filii Nr 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Małgorzata Morawiec z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Jolanta Pytel z Biblioteki Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie  i Maria Szewczyk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu. Każda z pań wykazała się w minionym roku kreatywnością, wieloma inicjatywami promującymi czytelnictwo i może poszczycić się dużymi dokonaniami zawodowymi. Medal Małopolski Bibliotekarz Roku 2015 Kapituła przyznała Marii Szewczyk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu ale dokonaniami kandydatki z Bochni warto się pochwalić.

Małgorzata Rydz, od 1991 r. kieruje Filią Nr 3 PiMBP w Bochni, w której ma przydzielony tylko jeden niepełny etat, stąd wszystkie formy pracy są realizowane przez nią samodzielnie. W 2015 r. filię przeniesiono do innej siedziby i musiała walczyć o swoją pozycję w nowym otoczeniu. Nowocześnie urządziła filię: stworzyła bazę zbiorów, przygotowała i wdrożyła elektroniczne wypożyczanie, zorganizowała stanowisko komputerowe, kącik dla najmłodszych. Promowała bibliotekę w środowisku lokalnym i w mediach, inicjowała nowe formy pracy. W 2015 r. organizowała: cotygodniowe zajęcia dla dzieci „Biblioteka na wszystko” dla dzieci, „Klubik Malucha”, naukę języka angielskiego z Helen Doron, cykl lekcji bibliotecznych, włączyła się do akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”. Przygotowała ponadto: ,„Dzień Dziecka w Bibliotece” – koncert Baśniowej Kapeli, spotkanie z prezentacją multimedialną „W świecie Księdza Jana”, spotkanie z E. Stadtmuller, dwa koncerty dzieci mieszkających na osiedlu: „Letnie muzykowanie” i „Kolędy czas!”, spotkanie z J. Paprotą o dziejach osiedla Kurów, cykl spotkań z audiobookami, konkurs fotograficzny dla młodzieży „Moje osiedle wczoraj i dziś”, wróżby andrzejkowe, wizytę Św. Mikołaja, konkurs na ozdobę bożonarodzeniową, warsztaty rękodzieła artystycznego w dwóch cyklach: dla dzieci i dorosłych, zabawę karnawałową,  akcje: ferie i wakacje w bibliotece. Przygotowywała wystawy promujące lokalnych artystów, współpracowała ze szkołami i zarządem osiedla. Organizowała spotkania o charakterze lokalnym: „Poświęcenie pokarmów”, zebrania osiedlowe, głosowanie na „Budżet Obywatelski”. W 2015 r. realizowała duży projekt dofinasowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK „Moja mała Ojczyzna – Osiedle Kurów”. M. Rydz  jeden dzień w tygodniu pracuje w Oddziale dla Dzieci, gdzie prowadzi dla dzieci  0 – 3 lat Klubik Skrzata. Stworzenie miłego i ciepłego klimatu oraz różnorodne formy pracy przyczyniły się do pięciokrotnych wzrostów liczby odwiedzin w bibliotece i wzrostu wypożyczeń książek. Filia integruje lokalne środowisko. Praca bibliotekarza dla M. Rydz to powołanie, pasja i misja, co widać w każdym działaniu. To osoba o wyraźnie określonych zasadach i wartościach, osobowość otwarta na poszukiwanie i realizację nowych działań.

Galę finałową poprowadzili Dorota Rzepka – przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Dokonania nominowanej do Medalu bibliotekarki z Bochni zaprezentowała Alicja Imiołek z-ca dyrektora bocheńskiej Biblioteki. Naszej koleżance Małgorzacie Rydz, Laureatce Medalu i wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy.

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |