1 VIII 2016 Warsztaty dla dorosłych
 Dział Zbiorów Audiowizualnych bocheńskiej Biblioteki zaprasza po przerwie wakacyjnej osoby powyżej 50 – tego roku życia do wzięcia udziału w warsztatach twórczego pisania.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu nową formę twórczych spotkań i stworzyć szansę wspólnego spotkania i podjęcia próby zmierzenia się z różnorodnością metod i form pracy nad sobą wykorzystującej twórczą pracę słowem w poczuciu pełnej akceptacji i radości z twórczego bycia razem. Metody naszej wspólnej pracy zostaną w pełni dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań. Spotykając się z nami i uczestnicząc w warsztatach dadzą Państwo sobie i nam szansę spotkania z Państwa wyobraźnią i doświadczeniem. Proponowane warsztaty mogą również stać się okazją do otwarcia pamięci, pracy nad wspomnieniami, pracy nad opracowaniem materiałów ukrytych w rodzinnych archiwach. 

W zależności od zainteresowań, podczas warsztatów przyjrzymy się konkretnym gatunkom literackim, zadamy sobie pytanie, jak konstruować wiarygodnych bohaterów, budować fabułę, prowadzić narrację, pisać dobre dialogi, czym się kierować pisząc scenariusz filmowy lub tekst sceniczny a przede wszystkim jak czerpać z bogatych zasobów własnej osobowości i własnego doświadczenia. Postaramy się o trening wyobraźni, oddamy się ciekawym ćwiczeniom rozbijającym kreatywność i twórcze myślenie.

Warsztatom – o ile tylko uczestnicy wyrażą takie zainteresowanie - towarzyszyć będą krótkie prezentacje i dyskusje z zakresu współczesnej humanistyki: filozofii kultury i sztuki oraz refleksja nad inspiracjami jakie proponuje nam współczesna psychologia rozwoju osobowego i twórczości.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach prosimy przekazywać do Działu Zbiorów Audiowizualnych bocheńskiej Biblioteki  do 15 września 2016 r. Pierwsze, organizacyjne spotkanie odbędzie się 20 września 2016 o godz. 16:00 w sali klubu Biblioteki. Warsztaty poprowadzi Marta Krupska, pracownik Działu Zbiorów Audiowizualnych. Stworzenie grupy warsztatowej z Państwa udziałem może stać się początkiem realizacji nowych twórczych i potrzebnych inicjatyw oraz wspaniałą przygodą! Serdecznie zapraszamy!
 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |