15 X 2016 20 lat współpracy z PZN
 Rok 2016 jest szczególnym dla Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Bochni, które obchodzi jubileusz 65 – lecia swojego istnienia i 20-lecia współpracy z bocheńską Biblioteką.

PZN to organizacja pozarządowa służąca pomocą i wsparciem osobom niewidomym i słabo widzącym. Bocheńskie Koło jest jednym z najstarszych w Polsce, na co dzień stara się rozpoznawać i zaspakajać potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Pragnie być skutecznym i kompetentnym rzecznikiem ludzi z tego środowiska. 15 października 2016 r. odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie z tej okazji.

Ważnym akcentem uroczystości było podkreślenie 20 – letniej współpracy PZN z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Bochni. Różne były i są koleje tej współpracy: punkt biblioteczny książek mówionych, wspólne projekty, spotkania, wycieczki, konferencje, szkolenia… Współpracę ze Związkiem rozpoczęła i koordynuje do dzisiaj Alicja Imiołek kierująca Działem Zbiorów Audiowizualnych, który członkom związku oferuje książki mówione, audiobooki, specjalnie dla osób z niepełnosprawnością wzroku sprowadza książki w wersji elektronicznej na czytaka oraz książki daisy. Dodatkową usługą jest wypożyczanie czytaków. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Larix, czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z czytaków. Zaakcentowano także działalność Dyskusyjnego Klubu Książki Audio, do którego należą członkinie bocheńskiego Koła, wyróżniono panie: Krystynę Jaszczyńską, Helenę Budyś i Helenę Dąbrowską. Nagrodzono również czytelniczkę Irenę Jaworską za pionierstwo w zakresie korzystania z książek audio i czytaka.

Jubileusze to doskonała okazja do odznaczeń i podziękowań, tak było i tym razem. Złote Honorowe Odznaki PZN otrzymali: Maria Stachura i Józef Różyński, Srebrną Odznakę PZN – Anna Drzazga. Odznaki „Przyjaciel Niewidomego” otrzymali: Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński, Prezes Stalprodukt SA Piotr Janeczek, Teresa Jaszczyńska, Marek Maciuszek i Kazimierz Jeziorek. Były także podziękowania i dyplomy dla bibliotekarzy: Doroty Rzepka, Alicji Imiołek, Marty Krupskiej i Beaty Truś – Gierczyk, członków bocheńskiego Koła: Anieli Kwinty, Marii Kaczkowskiej, Krystyny Jeziorek, Heleny i Józefa Budyś, Stanisławy Marzec, Janiny Leśniak, Anny Piech, Barbary Rybka i Wandy Woźniak.

W ramach jubileuszu otwarto V wystawę twórczości plastycznej osób związanych ze środowiskiem PZN. Patronat honorowy nad wystawą sprawuje artysta – malarz Adam Faglio. Zaprezentowano prace o różnorodnej tematyce, wykonane różnymi technikami, pokazujące bogactwo wrażliwości artystycznej i twórczy potencjał autorów. Organizatorem wystawy jest PZN a koordynatorem bocheńska Biblioteka. Dopełnieniem spotkania były koncerty muzyczne: Kapeli Podwórkowej Józefa Różyńskiego i koncert „Zaklęty krąg muzyki” w wykonaniu: Anny Rydz - skrzypce, Aleksandra Janusa – gitara, Joanny Wojtowicz i Krzysztofa Biernata – śpiew.

Patronat Honorowy nad spotkaniem objęli: Starosta Bocheński i Burmistrz Miasta Bochni. Spotkanie odbyło się dzięki dofinasowaniu w ramach projektów Starostwa Powiatowego w Bochni i Gminy Miasta Bochnia oraz dzięki darczyńcom – Posłankom Urszuli Ruseckiej i Józefie Szczurek – Żelazko, Wójtowi Gminy Bochnia, Staroście Powiatu Brzeskiego, Burmistrzowi Miasta Brzesko oraz Annie Rzepeckiej.
 
Image
Image
 
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |