Projekty i inicjatywy 2009
2009

1. "Spełniamy marzenia -niecodzienne spotkania z literaturą dla dzieci" dofinasowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2. "Nie tylko słuchamy...Rozwój czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabo widzących" dofinasowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

3. "Zakup nowości wydawniczych" dofinasowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

4. Konkurs na prezentację multimedialną II edycja "Nasze małe Ojczyzny" pt. "Pasje, talenty i osobowości powiatu bocheńskiego" dofinasowanie Starostwo Powiatowe w Bochni,

5. XIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych dofinasowanie Starostwo Powiatowe w Bochni i Bank Spółdzielczy w Bochni,

6.
"Polscy poeci dzieciom" realizacja w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ULKA, dofinasowanie Funadacja Batorego,

7. "Społeczna aktywacja i rekreacja osób niewidomych i słabo widzących poprzez organizację czynnego spędzania wolnego czasu" realizacja w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Bochni, dofinasowanie Starostwo Powiatowe w Bochni,

8. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. H.Ruszczyca z Warszawy bezpłatne pozyskiwanie książek w wersji elektronicznej na "czytaka",

9. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, koordynacja Instytut Książki w Krakowie.
 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |