Biblioteka Magna

 20 czerwca 2001 roku na uroczystym spotkaniu z okazji 100 – lecia urodzin Marii Bielawskiej (1901 – 1989) przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mgr Jan Wołosz wręczył naszej Bibliotece na ręce dyrektorki Ludmiły Gut Medal „Bibliotheca Magna Perennisque”.

Medal nadawany jest przez prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przyznaje się go instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom i firmom za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim oraz za zasługi dla SBP. Decyzja o ustanowieniu Medalu została podjęta przez Zarząd Główny 26 czerwca 1995 r.

Medal "Bibliotheca Magna - Perennisque" zaprojektował znany medalier Józef Misztela.. Wykonany został z brązu patynowego, jest okrągły o średnicy 70 mm. Na awersie wyryto otwartą księgę i spoczywające na niej pióro z ornamentyką lauru, wokół napis: BIBLIOTHECA MAGNA PERENNISQUE. Rewers ma wyrytą nazwę STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH i rok 1917 na rozłożonej karcie. Całość w kolorze złotym.

 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |